เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
19 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ผู้ติดต่อประสานงาน สพป.ยโสธร เขต 2
ปฐมวัย และวิทยาศาสตร์
1. นายเริงศักดิ์  บุญเพิ่ม        081-7905930
2.นางสมจิตต์  รวมแก้ว         081-7254206
3.นางสาวจริยา กรุณา           084-1956401
ภาษาไทย
1. นายทองศรี โพธิ์ทอง        090-6139766
2. นางสาวสุจิตรา ทาลีราช    084-4303355
3. นางภัชชนก สายชนะ        089-9495582
สังคมศึกษาฯ
1.นายกรณ์จีรพัฒน์ ระวะใจ   083-2838882
2.นายสมชัย ละครวงษ์        082-7529173
3.นางปฏิญญา จันเจือ          093-3240884
คณิตศาสตร์ และศิลปะ
1. นายคชาภัฏ จูมผา           093-5674619
2. นายบุญส่ง  สีลา             098-0152250
3.นางรัชฎาภรณ์ สามารถ     098-1058343
สุขศึกษาและพละศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.นายจีระศักดิ์ ภาระเวช       085-4699286
2. นายอนุ บุญสูง               087-2404719
การงานฯ และหุ่นยนต์
1. นายทวี  แพงศรี             0815791957
2.นางราตรี  คำลือ              095-6133253
คอมพิเตอร์
1.นายบุญสนอง  พลมาตย์   081-9553955
2.นายพิษณุ  มูลสาร           091-0211000
การศึกษาพิเศษเรียนรวม
1. นายอติศักดิ์  ไนยะกูล     086-2528893
2. นางสาวกรรณิการ์ บุญเกลี้ยง 092-0961028
 
 
จ้งโรงเรียนให้เข้าระบบโรงเรียนและเพิ่มข้อมูลการติดต่อครูผู้ฝึกสอน
เพื่อให้กรรมการติดต่อในกรณีเร่งด่วน
 
 
 
  การตรวจสอบและปรับแก้ข้อมูลตัวแทนแข่งขันระดับภาค 28 พ.ย.59
ขณะนี้ระบบการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดให้ตรวจสอบ ปรับแก้ ข้อมูลรายการ ครู นักเรียน ที่เป็นตัวแทนขแงเขตพื้นที่การศึกษา ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดตรวจสอบได้ที่ http://esan66.sillapa.net/sp-center/
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดยทั่วไปแข่งขันระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559 รวม 3 วัน ยกเว้น กิจกรรมต่อไปนี้ที่ดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 คือ
                 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน 2 รายการ คือ
                        (1) การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
                        (2) การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
                 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน 2 รายการ คือ
                        (1) การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
                        (2) การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 
                 การแข่งขันหุ่นยนต์ 6 รายการ คือ
                        (1) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 
                        (2) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 
                        (3) การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
                        (4) การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
                        (5) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
                        (6) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
 
 
  การส่งผลงานก่อนวันแข่งขัน  (19 พฤศจิกายน 2559)
สพป.หนองคาย เจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับภาค กำหนดให้กิจกรรมประเภทโครงงาน สภานักเรียน yc ส่งเอกสารภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  ตรวจสอบรายละเอียดที่เวปไซต์ศิลปหัตถกรรมระดับภาค (สพป.)
 
  แนวปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย-จังหวัดบึงกาฬ 
  การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนเข้าแข่งขัน  (15 พฤศจิกายน 2559)
ขอให้โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันเข้าไปอัปโหลดรูปภาพนักเรียนในเมนูบัตรประจำตัวนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน แล้วพิมพ์บัตรประจำตัวนำไปแสดงในวันแข่งขัน
 
  ปฏิทินกิจกรรมการประกวด OBEC AWORDS
  => คัดเลือกตัวแทนผู้ประกวด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2559
    => เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้าประกวดจากเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2559
    => ปิดการลงทะเบียนระดับภาค วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
    => ส่งผลงานเข้าประกวด ไปยัง สพป.บึงกาฬ  ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
    => ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวด หรือแก้ไข ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 
    => การประกวด obec awards ระดับภาค ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559
ดาวโหลดหลักเกณฑ์ กิจกรรมได้ที่ http://awards59.obecawards.net/obec-esan/
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 204
จำนวนทีม 1,547
จำนวนนักเรียน 3,389
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,228
จำนวนกรรมการ 827
ครู+นักเรียน 5,617
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,444
ประกาศผลแล้ว 202/202 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 17
สัปดาห์นี้ 19
สัปดาห์ที่แล้ว 151
เดือนนี้ 370
เดือนที่แล้ว 765
ปีนี้ 5,968
ทั้งหมด 159,184