เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
4 พ.ย. 2559
5 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ในการแข่งขันระดับภาคหากโรงเรียนไหนที่พิมพ์บัตรประจำตัว
แล้วไม่มีรูป ปัญหาเนื่องจากปีนี้ระบบภาคมีปัญหาในการรับโอนรูป
ในวันแข่งขันหากไม่มีรูปให้ติดรูปเอาหรือไม่มีรูปก็ได้
แต่ในวันที่แข่งขันให้นำบัตรประจำตัวที่พิมพ์จากเว็บ
ที่มีรูปหรือไม่มีรูปไปด้วย และบัตรประจำตัวนักเรียนหรือ
บัตรประชาชนนักเรียนไปในวันแข่งขันด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตเข้าแข่งขัน
ในระดับภาคทุกโรงเรียนให้ทำการเข้าระบบโรงเรียน
แก้ไขข้อมูลนักเรียน ครูและรูปภาพนักเรียน ครู ให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
โอนข้อมูลเข้าระดับภาควันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
 
 
การพิมพ์เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่จะเปิดให้
พิมพ์ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
 
  แจ้งเปลี่ยนกำหนดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ,GSP,Paint เรียนร่วม
 วันที่ 4 พ.ย. 59 ห้องคอมพิวเตอร์ 1
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
 - สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
 - ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
 - สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
 
 วันที่ 4 พ.ย. 59 ห้องคอมพิวเตอร์ 2
 -Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
 - สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
 - สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

 วันที่ 5 พ.ย. 59 ห้องคอมพิวเตอร์ 1
 - การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
 - การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
 - การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
 - การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
 
 วันที่ 5 พ.ย. 59 ห้องคอมพิวเตอร์ 2
 - การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
 - การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
 - การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
 
 
ตารางการแข่งขัน
http://esan66.sillapa.net/sp-ssk4/?name=index&file=time_table_by_date

หมายเหตุ
    รายละเอียดของการแข่งขัน เช่น ห้อง ถสานที่ ชั้น ที่แข่ง ให้ดูที่บอร์ด รร.ดำรงฯ
กิจกรรมใดที่ไม่ได้กำหนดหมายถึงกิจกรรมนั้นเลื่อนการแข่งขัน
 
 
ด่วนที่สุดแจ้งประชุมกรรมการ
วันที่ 1 พ.ย. 59 กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ พัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม และการงานอาชีพ เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงฯ

วันที่ 2 พ.ย. 59 กลุ่มสาระสังคม ภาษาต่างประเทศ นาฏศิลป์

ทัศนศิลป์ ดนตรี ท้องถิ่น คณิตศาสตร์ สุขพละศึกษา
ปฐมวัย ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงฯ

ตรวจสอบรายชื่อกรรมการตัดสิน

http://reg-referee.kanthalak.com/?pkc=referee_list
รายชื่อใดที่ผิดพลาดให้ทำการแก้ไขชื่อใน
วันที่ประชุมกรรมการกับเจ้าหน้าที่เขต

 
 
 
** แจ้งการสมัครกรรมการ**
ให้สมัครในระบบกลางตามลิงค์นี้
http://reg-referee.kanthalak.com
โรงเรียนให้ใช้ User และ Password เดียวกับระบบกลุ่ม
ส่วนของกลุ่มโรงเรียนใช้รหัสที่แจกให้ในหนังสือเล่มคู่มือ
 
 

ระบบได้ทำการโอนข้อมูลเข้าระบบเขตเรียบร้อยแล้ว
ให้โรงเรียนเข้าระบบในส่วนของโรงเรียนโดยใช้
User และ Password เดียวกับระบบกลุ่ม

เพื่อเข้าไปแก้ไขการเปลี่ยนตัวชื่อครู-นักเรียน
หรือเพิ่มกิจกรรมหากกิจกรรมใดตกหล่น
ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2559

 
 

สถานะการโอนข้อมูลกลุ่มโรงเรียน

# ชื่อกลุ่มโรงเรียน สถานะโอน
1 มออีแดง โอนแล้ว
2 น้ำตกห้วยจันทน์ โอนแล้ว
3 เมืองกันทร์ โอนแล้ว
4 ตำหนักไทร โอนแล้ว
5 บึงระนาม โอนแล้ว
6 เบญจลักษ์ โอนแล้ว
7 ขุนโพธิ์ภูไพร โอนแล้ว
8 ภูกระจาน โอนแล้ว
9 พนมดงรัก โอนแล้ว
10 ศรีรัตนะ โอนแล้ว
10 เอกชน โอนแล้ว
 
 

สถานะการใช้ระบบกลุ่มโรงเรียน

# ชื่อกลุ่มโรงเรียน สถานะ
1 มออีแดง อนุมัติสิทธิ์
2 น้ำตกห้วยจันทน์ อนุมัติสิทธิ์
3 เมืองกันทร์ อนุมัติสิทธิ์
4 ตำหนักไทร อนุมัติสิทธิ์
5 บึงระนาม อนุมัติสิทธิ์
6 เบญจลักษ์ อนุมัติสิทธิ์
7 ขุนโพธิ์ภูไพร อนุมัติสิทธิ์
8 ภูกระจาน อนุมัติสิทธิ์
9 พนมดงรัก อนุมัติสิทธิ์
10 ศรีรัตนะ อนุมัติสิทธิ์
10 เอกชน อนุมัติสิทธิ์
 

 
แจ้งการแข่งขัน
การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทย์ ม.1-3 ขอแก้ไขเวลาทำการแข่งขันจากเริ่ม 13.00 เป็น 09.00 ห้องเดิม
วันพุธ ที่ 02 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:24 น.
ข้อมูลติดต่อผู้รับผิดชอบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มและเขตพื้นที่
ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา  2559 
ระดับกลุ่มโรงเรียน/ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 14:29 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 220
จำนวนทีม 1,447
จำนวนนักเรียน 3,878
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,325
จำนวนกรรมการ 155
ครู+นักเรียน 6,203
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,358
ประกาศผลแล้ว 232/232 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 7
สัปดาห์นี้ 8
สัปดาห์ที่แล้ว 71
เดือนนี้ 331
เดือนที่แล้ว 523
ปีนี้ 4,101
ทั้งหมด 131,365
 

 

QR CODE ติดต่องาน
ติดต่อ Admin ID: @voonjaa

ติดต่อทีมผู้พัฒนาระบบกลุ่ม

ติดต่อกลุ่มกลุ่มศิลปหัตถกรรม