หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนธารน้ำใจ 49 31 70.45% 9 20.45% 2 4.55% 2 4.55% 44
2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม 41 31 77.5% 5 12.5% 2 5% 2 5% 40
3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 39 30 76.92% 7 17.95% 2 5.13% 0 0% 39
4 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 43 29 69.05% 10 23.81% 2 4.76% 1 2.38% 42
5 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 46 28 65.12% 8 18.6% 5 11.63% 2 4.65% 43
6 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 43 25 64.1% 8 20.51% 5 12.82% 1 2.56% 39
7 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 41 24 72.73% 6 18.18% 3 9.09% 0 0% 33
8 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 50 22 57.89% 6 15.79% 4 10.53% 6 15.79% 38
9 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 42 21 56.76% 10 27.03% 5 13.51% 1 2.7% 37
10 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 30 19 67.86% 3 10.71% 3 10.71% 3 10.71% 28
11 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 40 18 50% 11 30.56% 4 11.11% 3 8.33% 36
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 38 18 56.25% 5 15.63% 5 15.63% 4 12.5% 32
13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 31 18 69.23% 4 15.38% 3 11.54% 1 3.85% 26
14 โรงเรียนบ้านสำราญ 31 18 72% 4 16% 0 0% 3 12% 25
15 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 23 17 73.91% 4 17.39% 1 4.35% 1 4.35% 23
16 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 24 15 65.22% 5 21.74% 2 8.7% 1 4.35% 23
17 โรงเรียนบ้านกุรุคุ 38 14 45.16% 11 35.48% 4 12.9% 2 6.45% 31
18 โรงเรียนสุนทรวิจิตร 21 14 66.67% 5 23.81% 1 4.76% 1 4.76% 21
19 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 28 13 48.15% 11 40.74% 3 11.11% 0 0% 27
20 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 26 13 52% 7 28% 4 16% 1 4% 25
21 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 15 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
22 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
23 โรงเรียนบ้านผึ้ง 26 11 45.83% 7 29.17% 6 25% 0 0% 24
24 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 27 11 45.83% 7 29.17% 3 12.5% 3 12.5% 24
25 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 24 11 50% 6 27.27% 1 4.55% 4 18.18% 22
26 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 23 11 50% 2 9.09% 6 27.27% 3 13.64% 22
27 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 29 11 52.38% 1 4.76% 5 23.81% 4 19.05% 21
28 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 25 10 41.67% 8 33.33% 2 8.33% 4 16.67% 24
29 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 22 10 47.62% 6 28.57% 5 23.81% 0 0% 21
30 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 19 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 2 11.11% 18
31 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
32 โรงเรียนบ้านวังกระแส 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
33 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 35 9 29.03% 11 35.48% 6 19.35% 5 16.13% 31
35 โรงเรียนบ้านดงอินำ 18 9 60% 6 40% 0 0% 0 0% 15
36 โรงเรียนบ้านชะโนต 25 9 42.86% 5 23.81% 2 9.52% 5 23.81% 21
37 โรงเรียนบ้านนาเลียง 25 9 42.86% 3 14.29% 7 33.33% 2 9.52% 21
38 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 19 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
39 โรงเรียนบ้านดงยอ 16 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
40 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 16 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
42 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 16 8 53.33% 2 13.33% 1 6.67% 4 26.67% 15
44 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 30 7 30.43% 11 47.83% 4 17.39% 1 4.35% 23
45 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 25 7 35% 9 45% 2 10% 2 10% 20
46 โรงเรียนบ้านดงบาก 16 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
47 โรงเรียนบ้านโสกแมว 15 7 46.67% 3 20% 4 26.67% 1 6.67% 15
48 โรงเรียนบ้านวังตามัว 13 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
49 โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 15 7 46.67% 2 13.33% 4 26.67% 2 13.33% 15
50 โรงเรียนบ้านกุดฉิม 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านนายอน้อย 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านศรีธน 11 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 3 27.27% 11
53 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 12 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
54 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านม่วง 16 6 40% 5 33.33% 1 6.67% 3 20% 15
56 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
57 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 14 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 13 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
59 โรงเรียนบ้านดอนขาว 17 6 46.15% 4 30.77% 0 0% 3 23.08% 13
60 โรงเรียนบ้านหนองแซง 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
61 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 10 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
62 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
63 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 9 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 0 0% 9
64 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 20 5 31.25% 6 37.5% 1 6.25% 4 25% 16
66 โรงเรียนบ้านโคกสูง 13 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 13
67 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
68 โรงเรียนบ้านนาหนาด 11 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
69 โรงเรียนนางามวิทยาคาร 10 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
70 โรงเรียนตงเจี่ย 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
71 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
72 โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
73 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านมหาชัย 12 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
75 โรงเรียนบ้านนาโสก 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนบ้านนางเลิศ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านเหิบ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านนาคู่ 17 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
80 โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 10 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
81 โรงเรียนบ้านกกไฮ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
82 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 20 4 25% 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 16
84 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 12 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
85 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 18 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
86 โรงเรียนบ้านนาราชควาย 14 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 3 21.43% 14
87 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
88 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 10 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
89 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 9 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านหนองแสง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านคำพอก 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านนาสะเดา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านวังยาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 11 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
107 โรงเรียนบ้านนาป่ง 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
108 โรงเรียนบ้านหนองญาติ 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
109 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
110 โรงเรียนสันตยานันท์ 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
111 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 8 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
112 โรงเรียนบ้านกุงโกน 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
113 โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
114 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 8 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านคับพวง 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านหนองแคน 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านทันสมัย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านนาขาม 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
122 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
124 โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านหนองคอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 9 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
129 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 10 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
130 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
131 โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
132 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
134 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
135 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
136 โรงเรียนบ้านโพนแพง 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
137 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
138 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
140 โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
144 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 10 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 9
145 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 8 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
146 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
147 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
148 โรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านโพนทัน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 8 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
151 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 6 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
152 โรงเรียนบ้านนาบัว 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
153 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านวังสิม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านนามะเขือ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
156 โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
157 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
158 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านจอมมณี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านดงหมู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านวังม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 12 1 9.09% 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 11
169 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
170 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 12 1 9.09% 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 11
171 โรงเรียนบ้านจรุกเตย 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
172 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
173 โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
174 โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
175 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
176 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
177 โรงเรียนบ้านคำชะอี 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านวังกะเบา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
179 โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
180 โรงเรียนบ้านนายอ 6 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
181 โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
182 โรงเรียนบ้านคำผาสุก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านหนองแซง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
184 โรงเรียนบ้านนาม่วง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านสร้างหิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 5 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 5
192 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 6 1 16.67% 0 0% 3 50% 2 33.33% 6
193 โรงเรียนบ้านพิมานท่า 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
194 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
195 โรงเรียนบ้านนาคำ 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
199 โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
200 โรงเรียนบ้านนางาม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
201 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
202 โรงเรียนบ้านดอนโทน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านวังยาง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านดงก้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านนาบั่ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านนาเชือก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านบ่อสะอาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านหนองยาว 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนมรุกขนคร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 10 0 0% 7 70% 2 20% 1 10% 10
220 โรงเรียนบ้านวังยาง 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
221 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 9 0 0% 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 7
222 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
223 โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
224 โรงเรียนบ้านดงโชค 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
225 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
226 โรงเรียนเมืองนครพนม 6 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
227 โรงเรียนบ้านดงติ้ว 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
228 โรงเรียนบ้านหนองกุง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
229 โรงเรียนบ้านกลางน้อย 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
230 โรงเรียนบ้านนาดี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
231 โรงเรียนบ้านปากบัง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
232 โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
233 โรงเรียนบ้านหนองบึง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
234 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
235 โรงเรียนบ้านแขนนาง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
236 โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
237 โรงเรียนบ้านโพนทา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
238 โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
239 โรงเรียนบ้านกอก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
240 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
241 โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
242 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
243 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
244 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
245 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
246 โรงเรียนบ้านนาทราย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
247 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
248 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
249 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
250 โรงเรียนบ้านจำปา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
251 โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นายเฉลิม จักรชุม 091-061-1214 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]