ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซับพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 071
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 052
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พงษ์ศิริวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวัง (สายอนุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 338
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 234
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บึงคำคู สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสระตอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหอกลองกระสัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสำนักตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พังเทียม (คุรุสามัคคี2) สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 4
5 บ้านหนุก สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
6 บ้านโพธิ์ตาสี สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านค่ายทะยิง สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 4
5 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 5
6 อนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 5
7 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 7
8 บ้านสำนักตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 7
9 บ้านห้วยหุงเกลือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านค้างพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระตอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม
3 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม
4 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 129
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบึงปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 4
5 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 5
6 วัดกุดพิมาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 63 ทองแดง 6
7 บ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 37 เข้าร่วม 7
8 บ้านเมืองนาท สพป. นครราชสีมา เขต 5 30 เข้าร่วม 8
9 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 24 เข้าร่วม 9
10 บ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 21 เข้าร่วม 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 021
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 95.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจั่นโคกรักษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 4
5 บ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 77.50 เงิน 5
6 บ้านวังโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 6
7 บ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 75.50 เงิน 7
8 บ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 74.50 เงิน 8
9 บ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 67 ทองแดง 9
10 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) สพป. นครราชสีมา เขต 5 64 ทองแดง 10
11 บ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 61 ทองแดง 11
12 มาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 60.50 ทองแดง 12
13 บ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกะพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พังเทียม (คุรุสามัคคี2) สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพันดุง สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 4
5 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 5
6 บ้านหนองแจง สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 6
7 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 7
8 บ้านฝายโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม
9 บ้านโนนพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกแฝก สพป. นครราชสีมา เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซับพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนผักชี สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 4
5 บ้านอ้อไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 5
6 วัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 6
7 บ้านสำนักตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 7
8 บ้านกระดาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 59 เข้าร่วม 8
9 บ้านกุดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
10 วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 91.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวัง (สายอนุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านซับพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ
2 มาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจั่นโคกรักษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 63 ทองแดง 4
5 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) สพป. นครราชสีมา เขต 5 45 เข้าร่วม 5
6 บ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 4
5 บ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) สพป. นครราชสีมา เขต 5 68 ทองแดง 5
6 บ้านสระตอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 67 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 73.67 เงิน 4
5 บ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 73.33 เงิน 5
6 บ้านโป่งกระสัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 73.33 เงิน 5
7 บ้านหนองบัวละคร สพป. นครราชสีมา เขต 5 72.33 เงิน 7
8 บ้านเมืองเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 5 72.33 เงิน 7
9 บ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 71.33 เงิน 9
10 บ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 70.67 เงิน 10
11 บ้านซับพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 70.33 เงิน 11
12 อนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 70.33 เงิน 11
13 บ้านโคกแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 13
14 บ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) สพป. นครราชสีมา เขต 5 68.67 ทองแดง 14
15 บ้านบุเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 5 60 ทองแดง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านใหม่เจริญสุข สพป. นครราชสีมา เขต 5 79 เงิน 4
5 บ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 5
6 ชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 6
7 บึงคำคู สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
8 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
9 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 032
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยน้ำเค็ม สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหอกลองกระสัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน 4
5 วัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 5
6 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 73 เงิน 6
7 บ้านโนนผักชี สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 7
8 บ้านสระตะเฆ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 68 ทองแดง 8
9 พังเทียม (คุรุสามัคคี2) สพป. นครราชสีมา เขต 5 67 ทองแดง 9
10 บ้านแปรง สพป. นครราชสีมา เขต 5 65 ทองแดง 10
11 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 62 ทองแดง 11
12 บ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 60 ทองแดง 12
13 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 60 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกกตลุกผักไร สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยน้ำเค็ม สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 036
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสระตะเฆ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 66 ทองแดง 4
5 บ้านดอนพะงาด สพป. นครราชสีมา เขต 5 60 ทองแดง 5
6 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 60 ทองแดง 5
7 บ้านซับพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 58 เข้าร่วม 7
8 บ้านหนองบัวตะเกียด สพป. นครราชสีมา เขต 5 56 เข้าร่วม 8
9 บ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 54 เข้าร่วม 9
10 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 52 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 5 52 เข้าร่วม 10
12 บ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 5 51 เข้าร่วม 12
13 บ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 48 เข้าร่วม 13
14 บ้านถนนหักใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 48 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอ้อไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำนักตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินหล่อง สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านสระพัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 5
6 บ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 6
7 บ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 6
8 บ้านหนองหัน สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 6
9 บ้านโกรกช้างน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 6
10 ชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 10
11 บ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 10
12 บ้านห้วยบง สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 10
13 สระพระขมาดไพร สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 10
14 บ้านคลองแค สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 4
5 บึงคำคู สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 5
6 บ้านสำนักตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 6
7 บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 7
8 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 8
9 บ้านใหม่เจริญสุข สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 9
10 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 10
11 บ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 5
6 บ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 6
7 ชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่เจริญสุข สพป. นครราชสีมา เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 4
5 ชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 5
6 บ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 6
7 บ้านกุดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 7
8 บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 8
9 บ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 9
10 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -
11 บ้านแปรง สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน