หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 6 10 10
2 003 โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 4 8 5
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 13 28 18
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 15 22 18
5 007 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 14 31 19
6 005 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 19 39 23
7 008 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 26 46 39
8 010 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 4 12 8
9 011 โรงเรียนด่านขุนทด 44 87 65
10 012 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 14 36 23
11 016 โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะฯ 4 5 4
12 204 โรงเรียนบึงคำคู 25 49 34
13 205 โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 2 4 3
14 206 โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 5 17 9
15 017 โรงเรียนบ้านกระดาน 2 4 3
16 018 โรงเรียนบ้านกะพี้ 8 19 12
17 019 โรงเรียนบ้านกำปัง 1 3 2
18 020 โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว 1 1 1
19 022 โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 3 3 3
20 024 โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 17 41 23
21 021 โรงเรียนบ้านกุดโดก 1 3 2
22 023 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 3 10 3
23 025 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 9 13 10
24 031 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 10 21 17
25 033 โรงเรียนบ้านครึมม่วง 4 8 6
26 034 โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 6 16 10
27 035 โรงเรียนบ้านคลองแค 9 14 12
28 039 โรงเรียนบ้านคู 3 7 5
29 038 โรงเรียนบ้านคูเมือง 24 46 32
30 037 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 10 25 16
31 036 โรงเรียนบ้านค้างพลู 6 12 11
32 046 โรงเรียนบ้านงิ้ว 0 0 0
33 047 โรงเรียนบ้านจะบู 0 0 0
34 048 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 10 25 17
35 049 โรงเรียนบ้านจาน 16 41 25
36 052 โรงเรียนบ้านชีวึก 2 4 3
37 053 โรงเรียนบ้านซับพลู 19 42 28
38 054 โรงเรียนบ้านซับยาง 2 13 7
39 055 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 20 48 34
40 062 โรงเรียนบ้านดอน 1 5 2
41 056 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 6 11 8
42 057 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 21 34 30
43 058 โรงเรียนบ้านดอนพะงาด 8 12 12
44 059 โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 2 13 5
45 060 โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ 1 3 2
46 061 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 6 11 8
47 063 โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 5 10 5
48 064 โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค 0 0 0
49 065 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 13 29 20
50 067 โรงเรียนบ้านตะเคียน 2 18 6
51 066 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1 2 1
52 071 โรงเรียนบ้านถนนหัก 1 10 3
53 070 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 9 19 12
54 069 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 20 53 34
55 072 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 10 51 22
56 073 โรงเรียนบ้านทองหลาง 2 9 5
57 076 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 18 47 28
58 075 โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา 0 0 0
59 077 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0
60 074 โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 0 0 0
61 080 โรงเรียนบ้านนา 23 58 34
62 079 โรงเรียนบ้านนารายณ์ 12 23 19
63 078 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 10 30 17
64 095 โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 2 3 2
65 096 โรงเรียนบ้านบึงปรือ 2 3 3
66 097 โรงเรียนบ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์) 0 0 0
67 099 โรงเรียนบ้านบุตะโก 1 10 3
68 100 โรงเรียนบ้านบุระไหว 0 0 0
69 101 โรงเรียนบ้านบุสายออ 1 1 1
70 098 โรงเรียนบ้านบุเขว้า 15 27 21
71 102 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 2 6 4
72 103 โรงเรียนบ้านปราสาท 4 19 8
73 105 โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 6 11 8
74 104 โรงเรียนบ้านป่าเพกา 4 10 7
75 109 โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 5 11 8
76 110 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 18 31 24
77 111 โรงเรียนบ้านพันชนะ 7 10 8
78 112 โรงเรียนบ้านพันดุง 6 12 8
79 116 โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง 2 2 2
80 115 โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง 0 0 0
81 117 โรงเรียนบ้านมะเริง 0 0 0
82 118 โรงเรียนบ้านมาบกราด 2 9 5
83 123 โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 3 5 4
84 124 โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) 15 29 21
85 126 โรงเรียนบ้านวังยายทอง 4 11 7
86 127 โรงเรียนบ้านวังสนวน 21 35 30
87 128 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 16 40 28
88 125 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 20 44 34
89 129 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 14 32 20
90 130 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 8 8 8
91 132 โรงเรียนบ้านสระตอง 4 7 7
92 133 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 6 7 7
93 134 โรงเรียนบ้านสระพัง 13 18 16
94 131 โรงเรียนบ้านสระแจง 3 5 4
95 135 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 14 41 28
96 136 โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 27 46 37
97 137 โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน 0 0 0
98 138 โรงเรียนบ้านสำโรง 3 10 3
99 140 โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 3 9 5
100 141 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 2 8 4
101 142 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 4 4 4
102 143 โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 14 33 24
103 145 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 8 14 11
104 147 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 7 20 10
105 146 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 2 12 6
106 144 โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 3 9 6
107 148 โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 7 27 15
108 149 โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 1 3 2
109 150 โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง 2 6 4
110 151 โรงเรียนบ้านหนองจาน 13 36 23
111 153 โรงเรียนบ้านหนองดุม 23 45 38
112 155 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 0 0 0
113 157 โรงเรียนบ้านหนองบง 2 3 2
114 158 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด 8 16 12
115 159 โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 2 4 4
116 160 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 1 3 2
117 162 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 3 10 6
118 164 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 10 23 16
119 163 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 3 8 6
120 166 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 14 27 18
121 170 โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 23 38 33
122 171 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 13 38 24
123 173 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 16 46 26
124 175 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 5 9 8
125 174 โรงเรียนบ้านหนองสะแก (อ.ขามทะเลสอ) 1 1 1
126 176 โรงเรียนบ้านหนองสาร 5 14 9
127 177 โรงเรียนบ้านหนองหอย 3 9 5
128 178 โรงเรียนบ้านหนองหัน 4 11 6
129 152 โรงเรียนบ้านหนองแจง 1 3 2
130 154 โรงเรียนบ้านหนองแดง 4 8 6
131 172 โรงเรียนบ้านหนองแวง 18 42 28
132 179 โรงเรียนบ้านหนองแหน 2 2 2
133 161 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 0 0 0
134 167 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ..เทพารักษ์) 10 33 18
135 168 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 5 44 12
136 169 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ 0 0 0
137 180 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 9 27 12
138 156 โรงเรียนบ้านหนองไทร 19 54 32
139 165 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 3 2
140 181 โรงเรียนบ้านหนุก 5 6 6
141 182 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 18 44 30
142 190 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 11 18 15
143 191 โรงเรียนบ้านหาญ 0 0 0
144 192 โรงเรียนบ้านหิงห้อย 5 17 9
145 193 โรงเรียนบ้านหินดาด 4 8 5
146 195 โรงเรียนบ้านหินลาด 2 8 4
147 196 โรงเรียนบ้านหินหล่อง 3 7 4
148 194 โรงเรียนบ้านหินเพิง 3 4 4
149 187 โรงเรียนบ้านห้วย 1 1 1
150 183 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 18 32 20
151 184 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 7 18 11
152 186 โรงเรียนบ้านห้วยบง 9 24 14
153 188 โรงเรียนบ้านห้วยสามขา 1 3 2
154 189 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 14 47 23
155 185 โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ 1 3 2
156 203 โรงเรียนบ้านอ้อไพล 13 25 17
157 027 โรงเรียนบ้านเกาะลอย 1 3 2
158 026 โรงเรียนบ้านเก่าบ้านน้อย 3 4 4
159 032 โรงเรียนบ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 2 3 3
160 050 โรงเรียนบ้านเจริญผล 6 16 11
161 120 โรงเรียนบ้านเมืองตะโก 0 0 0
162 121 โรงเรียนบ้านเมืองนาท 15 62 30
163 119 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 3 10 7
164 139 โรงเรียนบ้านเสมา 19 36 29
165 197 โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 14 37 22
166 106 โรงเรียนบ้านแปรง 24 63 41
167 028 โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 5 11 8
168 029 โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 7 13 10
169 030 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 3 4 4
170 040 โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 5 16 8
171 043 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 9 13 11
172 044 โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 4 4 4
173 041 โรงเรียนบ้านโคกแขวน 2 4 4
174 042 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 4 7 5
175 045 โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 5 7 5
176 051 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 5 7 6
177 068 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 9 19 15
178 094 โรงเรียนบ้านโนน 2 2 2
179 081 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 0 0 0
180 082 โรงเรียนบ้านโนนตาล 8 20 14
181 084 โรงเรียนบ้านโนนทอง 3 7 5
182 085 โรงเรียนบ้านโนนผักชี 22 43 34
183 086 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 10 21 15
184 087 โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ 1 3 2
185 090 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 0 0 0
186 091 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 9 16 13
187 092 โรงเรียนบ้านโนนสะเดา 0 0 0
188 093 โรงเรียนบ้านโนนหวาย 7 20 11
189 083 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 3 8 6
190 089 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 9 20 16
191 088 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 7 17 10
192 107 โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 3 6 5
193 108 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 5 10 7
194 113 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 11 34 19
195 114 โรงเรียนบ้านโพนไพล 11 31 17
196 201 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 1 3 2
197 202 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 0 0 0
198 199 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 3 4 4
199 200 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 7 9 9
200 198 โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 3 7 5
201 122 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 32 52 37
202 208 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี2) 15 29 22
203 210 โรงเรียนมาบกราดวิทยา 17 77 36
204 211 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 4 12 8
205 212 โรงเรียนวัดกุดพิมาน 5 8 7
206 213 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 10 29 15
207 214 โรงเรียนวัดบ้านกลาง 0 0 0
208 215 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 5 6 5
209 216 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 6 13 8
210 217 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 3 3 3
211 218 โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 17 33 23
212 219 โรงเรียนวัดหนองราง 0 0 0
213 220 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 3 4 3
214 221 โรงเรียนศิริบ้านไร่ 2 7 4
215 222 โรงเรียนสระพระขมาดไพร 15 22 17
216 227 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย6 0 0 0
217 224 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 24 81 44
218 226 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 15 41 27
219 013 โรงเรียนเทพคงคา 5 13 10
220 015 โรงเรียนโนนไทย 12 25 19
221 009 โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 0 0 0
222 002 โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา 3 5 3
223 207 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 16 35 23
224 209 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 0 0 0
225 223 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 7 27 13
226 225 โรงเรียนอนุบาลจรัสพงษ์ 1 3 1
227 014 โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน 0 0 0
รวม 1673 3876 2563
6439

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]