หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนด่านขุนทด 44 26 66.67% 7 17.95% 1 2.56% 5 12.82% 39
2 โรงเรียนบ้านหนองดุม 23 21 91.3% 1 4.35% 0 0% 1 4.35% 23
3 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 24 18 78.26% 3 13.04% 1 4.35% 1 4.35% 23
4 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 32 16 57.14% 8 28.57% 1 3.57% 3 10.71% 28
5 โรงเรียนบ้านคูเมือง 24 16 69.57% 3 13.04% 1 4.35% 3 13.04% 23
6 โรงเรียนบ้านโนนผักชี 22 14 63.64% 1 4.55% 0 0% 7 31.82% 22
7 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 26 13 54.17% 5 20.83% 4 16.67% 2 8.33% 24
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 19 12 66.67% 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11% 18
9 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 18 12 70.59% 2 11.76% 2 11.76% 1 5.88% 17
10 โรงเรียนบ้านจาน 16 12 75% 2 12.5% 0 0% 2 12.5% 16
11 โรงเรียนบ้านอ้อไพล 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
12 โรงเรียนมาบกราดวิทยา 17 12 70.59% 0 0% 1 5.88% 4 23.53% 17
13 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 15 12 80% 0 0% 1 6.67% 2 13.33% 15
14 โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 27 11 45.83% 7 29.17% 5 20.83% 1 4.17% 24
15 โรงเรียนบ้านหนองแวง 18 11 61.11% 6 33.33% 0 0% 1 5.56% 18
16 โรงเรียนบ้านเสมา 19 11 57.89% 5 26.32% 3 15.79% 0 0% 19
17 โรงเรียนบ้านนา 23 11 50% 5 22.73% 2 9.09% 4 18.18% 22
18 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 18 11 61.11% 4 22.22% 0 0% 3 16.67% 18
19 โรงเรียนสระพระขมาดไพร 15 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
20 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 16 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
21 โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) 17 11 73.33% 1 6.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
22 โรงเรียนบ้านหนองจาน 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
23 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
24 โรงเรียนบ้านแปรง 24 10 43.48% 7 30.43% 5 21.74% 1 4.35% 23
25 โรงเรียนบ้านวังสนวน 21 10 50% 7 35% 1 5% 2 10% 20
26 โรงเรียนบึงคำคู 25 10 52.63% 3 15.79% 4 21.05% 2 10.53% 19
27 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 16 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
28 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
29 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 14 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
30 โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 23 9 39.13% 7 30.43% 5 21.74% 2 8.7% 23
31 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 20 9 45% 5 25% 2 10% 4 20% 20
32 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 14 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
33 โรงเรียนบ้านหนองไทร 19 9 50% 3 16.67% 3 16.67% 3 16.67% 18
34 โรงเรียนบ้านนารายณ์ 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 20 8 40% 8 40% 1 5% 3 15% 20
36 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 18 8 44.44% 7 38.89% 1 5.56% 2 11.11% 18
37 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 21 8 38.1% 6 28.57% 4 19.05% 3 14.29% 21
38 โรงเรียนบ้านซับพลู 19 8 47.06% 3 17.65% 3 17.65% 3 17.65% 17
39 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 14 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
40 โรงเรียนบ้านโพนไพล 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
43 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 20 7 38.89% 6 33.33% 1 5.56% 4 22.22% 18
44 โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 14 7 50% 5 35.71% 0 0% 2 14.29% 14
45 โรงเรียนบ้านสระพัง 13 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
46 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 14 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
47 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 18 7 50% 4 28.57% 0 0% 3 21.43% 14
48 โรงเรียนบ้านเมืองนาท 15 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
49 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
50 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี2) 15 7 46.67% 2 13.33% 2 13.33% 4 26.67% 15
51 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
53 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 10 7 70% 0 0% 2 20% 1 10% 10
54 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 14 6 42.86% 6 42.86% 1 7.14% 1 7.14% 14
55 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 16 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
56 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 13 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
57 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
58 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
59 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ..เทพารักษ์) 10 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
60 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 17 5 33.33% 7 46.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
62 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 15 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 14
63 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 14 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 5 35.71% 14
64 โรงเรียนโนนไทย 12 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
65 โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 14 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 5 35.71% 14
66 โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
67 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านกะพี้ 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านบุเขว้า 15 4 28.57% 6 42.86% 1 7.14% 3 21.43% 14
72 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) 15 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 5 41.67% 12
74 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 11 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
75 โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 10 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
78 โรงเรียนบ้านห้วยบง 9 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านพันดุง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 9 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
81 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนเทพคงคา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านโนนหวาย 7 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านหนองสาร 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านโนนตาล 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
90 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านค้างพลู 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 11 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
93 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 9 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 4 44.44% 9
95 โรงเรียนบ้านพันชนะ 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
97 โรงเรียนบ้านเจริญผล 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
98 โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
102 โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านปราสาท 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 9 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านหินหล่อง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 9 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
111 โรงเรียนบ้านดอนพะงาด 8 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
112 โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) 9 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
114 โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
116 โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะฯ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านวังยายทอง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านหนองแดง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านคลองแค 9 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
120 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 9 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
121 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด 8 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
122 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
123 โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
124 โรงเรียนบ้านป่าเพกา 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านหนองหัน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านคู 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านเก่าบ้านน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านหิงห้อย 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
130 โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านครึมม่วง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
132 โรงเรียนบ้านหนองปรือ (อ.ขามสะแกแสง) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านหนองหอย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
136 โรงเรียนบ้านโนนทอง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
137 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านโนน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 10 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
147 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านสำโรง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.ด่านขุนทด) 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
151 โรงเรียนบ้านหนุก 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านสระตอง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
153 โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านซับยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านตะเคียน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านทองหลาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านโคกแขวน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนวัดกุดพิมาน 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
162 โรงเรียนบ้านชีวึก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
163 โรงเรียนศิริบ้านไร่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านหินเพิง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านบึงปรือ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านกำปัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านกุดโดก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านถนนหัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านบุตะโก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านหนองสะแก (อ.ขามทะเลสอ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านหนองแจง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านห้วยสามขา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 6 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 6
182 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านมาบกราด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านหินลาด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านหินดาด 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
187 โรงเรียนบ้านสระแจง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
188 โรงเรียนบ้านกระดาน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
189 โรงเรียนบ้านดอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านห้วย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
194 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
195 โรงเรียนบ้านหนองบง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
196 โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
197 โรงเรียนบ้านหนองแหน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
198 โรงเรียนบ้านบุสายออ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
199 โรงเรียนบ้านเกาะลอย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
200 โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
201 โรงเรียนอนุบาลจรัสพงษ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]