หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ หอประชุมโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) อาคารไม้ชั้นบน 9 ต.ค. 2559
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) อาคารไม้ชั้นบน 9 ต.ค. 2559
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) อาคารไม้ชั้นบน 9 ต.ค. 2559
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) อาคารไม้ชั้นล่าง 9 ต.ค. 2559
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) อาคารไม้ชั้นล่าง 9 ต.ค. 2559
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) อาคารไม้ชั้นล่าง 9 ต.ค. 2559
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) อาคาร 1 สปช.105/29 ชั้น บน ห้อง ม.1 9 ต.ค. 2559
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) อาคาร 1 สปช.105/29 ชั้น บน ห้อง ม.2 9 ต.ค. 2559
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) ใต้ถุนอาคาร 2 ชั้น ป.1-ป.3 9 ต.ค. 2559
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) ใต้ถุนอาคาร 2 ชั้น ป.1-ป.3 9 ต.ค. 2559
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) ใต้ถุนอาคาร 2 ชั้น ป.1-ป.3 9 ต.ค. 2559
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.3 9 ต.ค. 2559
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) อาคาร 1 สปช.105/29 ห้อง ประชุม, ลานจอดรถ 9 ต.ค. 2559
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) อาคาร 3 ห้อง อ.1 อ.2 ป.2 9 ต.ค. 2559
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) อาคาร 3 ชั้น บน ห้อง ป.4 ป.5 ป.6 9 ต.ค. 2559
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]