หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย  
3 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)  
4 โรงเรียนบ้านเจริญผล นายมนัส อาจสูงเนิน  
5 โรงเรียนพระทองคำวิทยา  
6 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)  
7 โรงเรียนมาบกราดวิทยา นางอุษยาภรณ์ สุทธิพันธ์  
8 โรงเรียนสระพระขมาดไพร  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]