เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 ต.ค. 2559
10 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

       กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) เลื่อนเป็นวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2559
     สำหรับสถานที่ใช้ในการแข่งขัน
     1. โรงเรียนบ้านเจริญผล
     2. โรงเรียนมาบกราดวิทยา
     3. โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)
     4. โรงเรียนสระพระขมาดไพร
     5. โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี2)
     6. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
     7. หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระทองคำ
     8. โรงเรียนพระทองคำวิทยา
 
 
ปฏิทินการดำเนินงาน
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้
    1. คัดเลือกตัวแทนผู้ประกวด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2559
    2. เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้าประกวดจากเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2559
    3. ปิดการลงทะเบียนระดับภาค วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
    4. ส่งผลงานเข้าประกวด ไปยัง สพป.บึงกาฬ  ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
    5. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวด หรือแก้ไข ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 
    6. การประกวด obec awards ระดับภาค ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559
          สำหรับการแข่งขัน OBEC Awards ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ กำหนดการประกวดระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
 
  การแบ่งลู่การแข่งขันเป็น 3 ลู่ (ประถมศึกษา ขยายโอกาส มัธยมสายสามัญ) โดยนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนสูงสุดถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพฐ. และ อปท.  แข่งขันกันเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส  สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนสูงสุดถึงชั้น ม.6 นักเรียน ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6 ทุกสังกัดรวมทั้งโรงเรียนเอกชน ไปแข่งขันในลู่นักเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ  ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสได้มีเวทีแสดงออกเฉพาะกลุ่มและเป็นไปตามการจัดการแข่งขันในครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (ประกาศ สพฐ. ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559) http://esan66.sillapa.net/ckfinder/userfiles/files/announce.pdf  
  ประชาสัมพันธ์
     1. โรงเรียนที่ต้องการสมัครเข้าประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของแต่ละศูนย์ ขณะนี้ระบบได้ทำการเปิดให้โรงเรียนได้กรอกข้อมูลและรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมแล้ว
     2. โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน สำหรับวัน เวลา และสถานที่การแข่งขันในระดับเขตเมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะลงประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง ติดตามได้ที่ www.esan66.sillapa.net/sp-nma5/
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 227
จำนวนทีม 1,673
จำนวนนักเรียน 3,876
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,563
จำนวนกรรมการ 390
ครู+นักเรียน 6,439
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,829
ประกาศผลแล้ว 225/227 (99.12%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 101
เมื่อวาน 49
สัปดาห์นี้ 481
สัปดาห์ที่แล้ว 881
เดือนนี้ 1,151
เดือนที่แล้ว 1,922
ปีนี้ 21,743
ทั้งหมด 251,799