เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

  ลำดับที่ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 นครราชสีมา เขต1 ลำดับที่ 23  

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
24 ก.ย. 2559
25 ก.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ๑.ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และครูผู้ควบคุม  หากพบข้อผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนและครูผู้ควบคุม  ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ภายในวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกรายการ  ติดตามการแข่งขันได้ที่  http://esan66.sillapa.net/sp-center และดำเนินการให้เป็นไปตามการดำเนินงานของเจ้าภาพการแข่งขันฯ
๓. โรงเรียนที่สนใจสั่งจองเสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  ๖๖  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สามารถสั่งจองได้ภายในวันที่  ๓๑  ตุลาคม ๒๕๕๙  ที่ ศน.จงกล  ผลประสาท  0942604443 
๔. ท่านที่สนใจสมัครเป็นกรรมการเพื่อตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  ๖๖ ภาคอีสาน  สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซด์  http://gg.gg/CommitteeSillapa66 ภายในวันที่  ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙
 
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
แจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ติดตามรายละเอียดได้ที่ 
http://www.korat-ed1.info/eoffice53/viewtopic.php?f=166&t=22903&sid=9c3a673612551de9fb93869ed658af80
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 15:19 น.
แจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมการแข่งขันกลุ่มสาระทัศนศิลป์
แจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมการแข่งขันกลุ่มสาระทัศนศิลป์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.korat-ed1.info/eoffice53/viewtopic.php?f=166&t=22906&sid=c8788d52a0bb6a52e1acd6ee3630ad31 
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14:58 น.
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกโรง

      แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ดังนี้

      แข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ทุกกิจกรรมและทุกระดับชั้น  ในวันที่  24  กันยายน  2559  ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

      ยกเว้น  กิจกรรมเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน และบินไกล  ระดับมัธยมศึกษา  แข่งขันวันที่  24  กันยายน  2559  ณ บริเวณโดม  โรงเรียนสุขานารี
     
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10:03 น.
ข้อกำหนดเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมท้องถิ่น
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าแข่งขันทุกโรง
         
        แจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมท้องถิ่น  ติดตามรายละเอียดที่
http://www.korat-ed1.info/eoffice53/viewtopic.php?f=166&t=22902&sid=8687039f6a5e20d714664dc9f47dc286
วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 22:03 น.
ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรม นร.ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
     
     ขอเชิญคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรม นร.ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการแข่งขัน การจัดลำดับการแข่งขัน การเตรียมการสถานที่แข่งขัน และการกำหนดสถานที่แข่งขันของแต่ละสนาม ในวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามแข่งขันของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    [b] ยกเว้น ปฐมวัย ประชุมในวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหลักร้อย
               กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ และภาษาต่างประเทศ ประชุมในวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสุขานารี [/b]
 
     และให้ดำเนินการแข่งขันให้เรียบร้อยด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ในวันที่ 24 – 25 กันยายน 2559

     ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.korat-ed1.info/eoffice53/posting.php?mode=post&f=166&sid=dfcbdb2abd5232c0b63439f223c7568c

     ศน.จงกล  ผลประสาท 
     094 -2604443
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13:31 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 174
จำนวนทีม 1,494
จำนวนนักเรียน 3,242
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,081
จำนวนกรรมการ 1,477
ครู+นักเรียน 5,323
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,800
ประกาศผลแล้ว 199/199 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 72
เมื่อวาน 78
สัปดาห์นี้ 341
สัปดาห์ที่แล้ว 763
เดือนนี้ 2,563
เดือนที่แล้ว 4,519
ปีนี้ 15,185
ทั้งหมด 174,224