เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
19 พ.ย. 2559
20 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งให้ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกกิจกรรม ให้ไปรับ แลตรวจสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันในวันที่ 18 พ.ย.59 เวลา 14.00 น.ณ สพป.เลย ชั้น 4  กับท่าน ศน.จุรีรัตน์ พร้อมเอาสารเล่มโครงงานค่ะ ขอบคุณมากนะคะ  
 
เปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)  
 
เดิมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ แข่งขันในวันที่ 19  พฤศจิกายน  2559  เปลี่ยนเป็นแข่งขันในวันที่ 20 พฤศจิกายน  2559  ทุกกิจกรรม  

ติดตามตารางการแข่งขันบนเว็บไซต์  http://esan66.sillapa.net/sp-lei1/
 
 
ความเคลื่อนไหวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา  2559
1. ปรับเลื่อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา  2559  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากวันที่ 26 – 27  พฤศจิกายน  2559  เลื่อนเป็นวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน  2559  สถานที่คงเดิม  ปรับตารางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  ติดตามความเคลื่อนไหวตารางการแข่งขัน  http://www.esan66.sillapa.net/sp-lei1/
2. การสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินระดับภาคฯ ให้ส่งรายชื่อผ่านเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อนส่งรายชื่อให้ระดับภาคฯ  (ประสาน ศึกษานิเทศก์ มงคล  คณะศิริวงค์  โทร. 084-7939-477)
3. การสั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคฯ ดูตัวอย่างแบบเสื้อที่ http://esan66.sillapa.net/sp-center  พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งซื้อที่ http://gg.gg/ss66new  ส่ง ศึกษานิเทศก์  มงคล  คณะศิริวงค์ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน  2559
4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา  2559  ให้ยึดถือข้อมูลจาก
    4.1 http://www.esan66.sillapa.net/sp-lei1/  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
    4.2  http://esan66.sillapa.net/  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    4.3  http://sillapa.net  ระดับชาติ
    4.4  http://awards59.obecawards.net/obec-esan/  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
 
 

 
ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
การศึกษาปฐมวัย นางสุมาลี  ขันติยะ  โทรศัพท์     โทรศัพท์  0818738398
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นางอมรา  จำรูญศิริ   โทรศัพท์  0813804612
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม โทรศัพท์
098 910 8501
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  นางจุรีรัตน์  แถบเงิน  โทรศัพท์  0812624898
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง โทรศัพท์ 0898433212
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา นายทัถชัย โสภาพันธ์  โทรศัพท์  0890427528
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   นายมงคล  คณะศิริวงค์  0847939477
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  นาย
ศักดิ์ชาย ไร่ขาม   โทรศัพท์   062 127 1532
คอมพิวเตอร์   นายธงชัย  โกมลไสย  โทรศัพท์  0812620147
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางจำนงค์ ศรีมังกร โทรศัพท์ 0898616275 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นางจันทร์เพ็ญ  ปุญนุวงศ์  โทรศัพท์  0812615097
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 192
จำนวนทีม 1,254
จำนวนนักเรียน 3,160
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,991
จำนวนกรรมการ 727
ครู+นักเรียน 5,151
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,878
ประกาศผลแล้ว 204/254 (80.31%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 17
เมื่อวาน 26
สัปดาห์นี้ 149
สัปดาห์ที่แล้ว 311
เดือนนี้ 521
เดือนที่แล้ว 737
ปีนี้ 7,965
ทั้งหมด 154,454