สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 152
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 378
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 784
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 379
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวนากลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.60 เงิน 4
5 บ้านหนองขามสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.20 เงิน 5
6 บ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 73.75 เงิน 7
8 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 73.20 เงิน 8
9 บ้านสร้างเอี่ยน สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 9
10 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 68.20 ทองแดง 10
11 บ้านหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 68.20 ทองแดง 10
12 ซับแดงซำไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 66.60 ทองแดง 12
13 บ้านโสกนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 65.50 ทองแดง 13
14 ขามป้อมประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
15 บ้านขามเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
16 บ้านดงหนองเกี่ยว สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
17 บ้านหนองผือกอบง สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
18 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
19 ไตรคามประชาพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 377
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 404
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มาบตากล้าร่มเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 400
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 91.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนคุต สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 399
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 สามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 398
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จตุรมิตรบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.80 ทอง ชนะเลิศ
2 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 396
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 95.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 395
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จตุรมิตรบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ไตรมิตรประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.75 ทอง 4
5 บ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.75 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 376
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 739
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 096
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังแสง สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 4
5 เบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 095
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 94.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.25 ทอง 4
5 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.50 เงิน 5
6 บ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.50 เงิน 6
7 บ้านหูลิงโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 2 72.50 เงิน 7
8 เบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 280
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 283
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 96.10 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 94.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยแล้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.10 ทอง 4
5 บ้านโสกนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.20 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ประเสริฐแก้วอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.40 ทอง 4
5 บ้านหนองน้าใส สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -
6 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -
7 ราชประชานุเคราะห์50 สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเสาเล้าหินแตก สพป. ขอนแก่น เขต 2 93.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโสกนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.80 ทอง 4
5 บ้านไส้ไก่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.40 ทอง 5
6 กุดขอนแก่นท่าเกษม สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.20 ทอง 6
7 สระแก้วโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.20 ทอง 6
8 บ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.80 ทอง 8
9 บ้านห้วยฮวก สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.60 ทอง 9
10 โนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.80 ทอง 10
11 บ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.20 ทอง 11
12 บ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 12
13 ประเสริฐแก้วอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 12
14 บ้านหนองผักตบ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.60 ทอง 14
15 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.80 ทอง 15
16 ไตรคามประชาพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.60 ทอง 16
17 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.60 ทอง 17
18 บ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง 4
5 บ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง 4
6 บ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง 4
7 โนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 7
8 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 5
7 บ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 5
8 บ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 8
9 บ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 9
10 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 10
11 โนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 10
12 บ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 12
13 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 13
14 บ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
15 สามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 4
5 บ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 5
6 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 5
7 บ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 7
8 บ้านวังแสง สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 8
9 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
10 สามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.50 ทอง 4
5 บ้านเกิ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.25 ทอง 5
6 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.75 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.50 ทอง 7
8 บ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.33 ทอง 8
9 บ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.75 ทอง 9
10 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.50 ทอง 10
11 บ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.50 เงิน 11
12 โนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.75 เงิน 12
13 บ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 13
14 โคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 13
15 บ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 15
16 สวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 16
17 ดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
18 บ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 สวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.50 ทอง 4
5 โคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 5
6 บ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.33 ทอง 6
7 บ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.75 ทอง 7
8 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 6
7 สามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 7
8 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 8
9 บ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 9
10 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
11 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเมืองเพีย สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 5
6 บ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
7 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม
8 สามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน