สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 20 1. นางสาวปนัดดา  ชินวงษ์
2. นางสาวพัชรี  ดอนตาชิต
3. เด็กหญิงพิมพิกา  รักษาพงค์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ขำตา
2. นางสาวจตุพร  พงศ์พีระ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 10 1. นางสาวชุติมา  พันธ์บุตร
2. นางสาวธนธร  นามวงษ์
3. นางสาวสุวินชา  จ้อยสาคู
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ขำตา
2. นายวุฒิชัย  คำเสมอ