สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชลดา  พันธ์แก่น
2. เด็กหญิงยุวดี  ไวยศรีแสง
3. เด็กหญิงศันสนีย์  ศรีอ่วม
 
1. นางรัชฎาภรณ์  คำเขื่อง
2. นางกชกร  อุปมัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นางสาวดอกส้ม  พรำนัก
2. นางสาวสุทธิวงศ์  ห่อทอง
3. นางสาวหงษ์ฟ้า  ศรีกะชา
 
1. นางสาวกาญจนา  จิตใจกล้า
2. นางกชกร  อุปมัย