สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.14 ทอง 12 1. เด็กหญิงหัทยา  โพธิสาร
2. เด็กชายเอกสิทธิ์์  ทองละมุล
 
1. นายวิวรรธน์  พุทธานุ
2. นางแพรวชมพู  ประมูลจักโก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.75 ทอง 12 1. นายปกรณ์  อ่อนประเสริฐ
2. นางสาวสร้อยสุดา  อร่ามเรือง
 
1. นายวิวรรธน์  พุทธานุ
2. นางแพรวชมพู  ประมูลจักโก
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทัตพงศ์  ทองจันทร์
2. เด็กชายนาฬิกอติภัค  จันจำนงค์
3. เด็กชายพงศกร  ไตรสี
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิษณุ  ภายอุ่ม
2. นายศักดิ์ชัย  โพธิสาร
3. นายเจษฎา  ระหาร
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปกิตตา  เลิศศรี
2. เด็กชายอนุศิษฏ์  คำผง
3. เด็กชายเอกสิน  ทองละมุล
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรัชญา  พลเมืองศรี
2. นายพิริยะพงศ์  สุทะนัง
3. นายเจษฎา  ยาคำ
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร
 
7 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุรงศ์  วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนัชชา  พันลำ
3. เด็กชายวิทยา  โพธิ์กระสังข์
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ผาภูมิ
 
8 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  พาลี
2. นางสาวพนิดา  โพธิสาร
3. นายอภิชาติ  วันอุบล
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ผาภูมิ
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดุลยณัฐ  สารรักษ์
 
1. นางอนงค์นาฏ  ชื่นตา
 
10 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิทธิพงษ์  โพธิสาร
 
1. นายโฆสิต  นิลสนิท