สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายพลพล  คงปรัชญา
 
1. นางสาวพันทิพา  จันทร์เถื่อน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนานามิ  อิชิอิ
2. เด็กชายพัชรพล  สุวรรณวงค์
3. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  บุญส่ง
 
1. นางสาววาสนา  สีกะชา
2. นางสีนาค  รอดช้าง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปณัฐวรรณ  อภัยศิลา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุวรรณดี
 
1. นายวิชาญ  หล้าสงค์
2. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์