สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุธาวรรณสิณี  ศรีละอ่อน
 
1. นางสุดาพร  ศิริบูรณ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อุ่นคำ
3. เด็กหญิงปัทมานันท์  สุขศรี
 
1. นายประสูตร์  แก้วประสิทธิ์
2. นางลักขณา  ทองอินทร์