สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายสิทธิพล  ศรีไสย์
 
1. นางสาวเพ็ญพร  มีศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72.1 เงิน 8 1. เด็กหญิงปิยะพัชร  ดวงตา
2. เด็กชายอานนท์  รอดแก้ว
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เขวาลำธาร
 
1. นางสาวเพ็ญพร  มีศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กชายสิทธิโชค  สินประสิทธิ์
 
1. นางสาวพันทิพา  จันทร์เถื่อน
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิติชญา  แก้วพิลา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เจ็กลักษ์
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายวิชาญ  หล้าสงค์