สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 20 1. นายสุริยัน  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวเกษร  ศรกิจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายจักรพันธ์  นันทวงษ์
2. นายสุรศักดิ์  เกษหงษ์
 
1. นายเจริญศักดิ์  กาละพัฒน์
2. นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.04 ทองแดง 5 1. เด็กชายทนันชัย  ประชาราษฎ์
2. เด็กชายอัมรินทร์  สุภาพ
 
1. นายอรัญ  วงศ์จอม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  แก้วกลม
2. นายธนพล  ขันทอง
 
1. นายเรณู  คำใสย
2. นายวิรัช  กะตะศิลา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายกัมพล  บัวจันทร์
2. นายสุริยา  วงศ์ศรี
 
1. นายเรณู  คำใสย
2. นายวิรัช  กะตะศิลา