สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณิดา   รัตนวัน
2. นางสาวศิริลักษณ์   หงษ์อินทร์
3. นางสาวอัญมณี   ศิริจันดา
 
1. นายวรวิทย์  ศรีรักษา
2. นางสาวทิวาภรณ์   อักษรพิมพ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนครินทร์  แว่นแก้ว
2. เด็กชายภูธเนศ  จันมะณ๊
 
1. นายวรวิทย์  ศรีรักษา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   นนทะวงษ์
2. เด็กชายจักรวาล   ภูนุภา
 
1. นายเฉลิมพล  จำลอง
2. นายวรฤทธิ์  รัตนพันธ์