สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 1. นางสาวบุสญาลักษณ์  บุญตา
2. นางสาวพัชริดา  สมพันธ์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ทองบุตร
 
1. นายรัฐกร  คำมา