สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปัทมา  สิงห์เทพ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อุ้ยคล้าย
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญศรี
 
1. นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ประเทืองไทย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 13 1. นางสาวฐิติพร  โสรส
2. นางสาวพัชรินทร์   วงศ์พินิช
3. นางสาวรุ่งวารินทร์  สมมุติ
 
1. นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ประเทืองไทย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคุณากร  ดีด่านค้อ
2. เด็กชายธีระเทพ  นิพงษ์รัมย์
 
1. นางสาวนครินทร์  คำผง