สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวธาริณี  ไหวพริบ
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวปาริฉัตร  โปร่งจิต
2. นางสาวสุมินตา  เพ็งแจ่ม
3. นางสาวอริศา  ศุภนิมิตร
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64.21 ทองแดง 7 1. เด็กชายยุทธนา  งามเจริญ
2. เด็กชายสิริชัย  คำเครื่อง
 
1. นายจำนงค์  จันเปรียง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูนภิรมย์
2. เด็กหญิงธาวินี  ธีโรภาส
 
1. นายสมเดช  ครองยุทธ
2. นายสมเพียร  ไชยสุวรรณ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกัมปนาท  สังข์ทอง
2. นายธนพงษ์  ศรีบาง
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายภวินท์  ศรีบุญเรือง