สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บำรุง
2. เด็กหญิงพรธิดา  มาปะเภา
3. เด็กหญิงเข็มมณี  ประสาร
 
1. นางพวงเพชร  อาษาราช
2. นางสาวธนัชญา  สืบสิงห์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 7 1. นางสาวช่อผกา  ชัยชนะ
2. นางสาวนฤมล  ภิรมย์
3. นางสาวบุญมี   บุญสุข
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จิรัญกุล
2. นางสมสถิตย์  พรมคำน้อย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธันวาพร  สำโรงแสง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เมืองจันทร์
 
1. นางพรทิพย์  วันดี
2. นายธราเทพ  ศรีเกษ