สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงพรม
2. เด็กหญิงธันยา  ธรรมดา
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  ปะโวทะโก
 
1. นางสาวสุกัญญา  วันทอง
2. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพีระพงษ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายมานะศักดิ์  บุญเกิด
 
1. นางสาวสุกัญญา  วันทอง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐชญา  โฉมยง
2. เด็กหญิงศศิมา  ธรรมชาติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุตรราช
2. นายพิชาญ  ใยขันธ์