สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันลาสัย
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  สู่โนนกลาง
3. เด็กหญิงบุญยานุช  ยิ่งมีดี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  วรรณทิตย์
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  มั่งมี
 
1. นางสาวณัฏฐ์วริน  ศัตรูพินาศ
2. นางสาวอาภาพร  ปัจจุสนันท์
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  จันทร์ทำ
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา