สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  อำนวยชัยศรี
2. เด็กหญิงพัชรพร  พันธ์ไผ่
3. เด็กหญิงเจณิษา  วงษามาลย์
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
2. นางศิริวรรณ  ดาวเรือง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 4 1. นายนัฐพล  บุญมาก
2. นางสาวนิตยาพร  พุทธกุล
3. นางสาวอมรรัตน์  ราษฎร์เจริญ
 
1. นางศิริวรรณ  ดาวเรือง
2. นายอภิสิทธิ์  บุญเกลี้ยง