สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญส่ง
2. เด็กหญิงฐิติมา  วระวงษ์
3. เด็กชายวีระชัย  งามมาก
 
1. นางสาวอรุณีย์  อรจันทร์
2. นางจุฬาลักษณ์  คะตะวงค์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จารุนัย
2. เด็กหญิงอนุสรา  พร้อมญาติ
 
1. นายเอกชัย  งามรูป