หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 157 131 89.12% 13 8.84% 3 2.04% 0 0% 147
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 153 127 86.39% 15 10.2% 3 2.04% 2 1.36% 147
3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 136 119 88.15% 8 5.93% 5 3.7% 3 2.22% 135
4 โรงเรียนกันทรารมณ์ 153 116 80% 19 13.1% 8 5.52% 2 1.38% 145
5 โรงเรียนกำแพง 128 99 86.09% 10 8.7% 3 2.61% 3 2.61% 115
6 โรงเรียนขุขันธ์ 134 97 84.35% 15 13.04% 2 1.74% 1 0.87% 115
7 โรงเรียนปรางค์กู่ 125 90 76.92% 19 16.24% 7 5.98% 1 0.85% 117
8 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 133 79 63.71% 36 29.03% 5 4.03% 4 3.23% 124
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 130 68 59.65% 30 26.32% 13 11.4% 3 2.63% 114
10 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 100 65 69.15% 19 20.21% 7 7.45% 3 3.19% 94
11 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 101 65 71.43% 19 20.88% 6 6.59% 1 1.1% 91
12 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 99 64 66.67% 21 21.88% 5 5.21% 6 6.25% 96
13 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 94 54 72% 15 20% 5 6.67% 1 1.33% 75
14 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 86 52 69.33% 14 18.67% 7 9.33% 2 2.67% 75
15 โรงเรียนละทายวิทยา 104 49 51.58% 28 29.47% 11 11.58% 7 7.37% 95
16 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 82 44 57.14% 18 23.38% 11 14.29% 4 5.19% 77
17 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 77 44 67.69% 8 12.31% 11 16.92% 2 3.08% 65
18 โรงเรียนกระแชงวิทยา 67 42 66.67% 10 15.87% 8 12.7% 3 4.76% 63
19 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 77 37 55.22% 21 31.34% 6 8.96% 3 4.48% 67
20 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 78 37 60.66% 8 13.11% 11 18.03% 5 8.2% 61
21 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 69 34 50.75% 20 29.85% 9 13.43% 4 5.97% 67
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 74 34 53.13% 16 25% 8 12.5% 6 9.38% 64
23 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 70 34 52.31% 14 21.54% 17 26.15% 0 0% 65
24 โรงเรียนบึงบูรพ์ 74 32 52.46% 19 31.15% 5 8.2% 5 8.2% 61
25 โรงเรียนพยุห์วิทยา 64 32 57.14% 15 26.79% 5 8.93% 4 7.14% 56
26 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 56 32 65.31% 5 10.2% 7 14.29% 5 10.2% 49
27 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 62 31 53.45% 14 24.14% 9 15.52% 4 6.9% 58
28 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 64 30 50% 21 35% 6 10% 3 5% 60
29 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 60 30 53.57% 20 35.71% 4 7.14% 2 3.57% 56
30 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 86 29 41.43% 25 35.71% 12 17.14% 4 5.71% 70
31 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 73 29 51.79% 17 30.36% 6 10.71% 4 7.14% 56
32 โรงเรียนรวมสินวิทยา 51 29 61.7% 12 25.53% 3 6.38% 3 6.38% 47
33 โรงเรียนละลมวิทยา 45 29 69.05% 3 7.14% 8 19.05% 2 4.76% 42
34 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 45 26 65% 7 17.5% 6 15% 1 2.5% 40
35 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 68 24 38.71% 23 37.1% 13 20.97% 2 3.23% 62
36 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 43 24 58.54% 10 24.39% 5 12.2% 2 4.88% 41
37 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 56 24 68.57% 5 14.29% 4 11.43% 2 5.71% 35
38 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 45 23 52.27% 11 25% 10 22.73% 0 0% 44
39 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 35 23 65.71% 10 28.57% 2 5.71% 0 0% 35
40 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 52 23 57.5% 7 17.5% 7 17.5% 3 7.5% 40
41 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 40 23 65.71% 4 11.43% 5 14.29% 3 8.57% 35
42 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 48 22 51.16% 18 41.86% 2 4.65% 1 2.33% 43
43 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 45 22 55% 15 37.5% 2 5% 1 2.5% 40
44 โรงเรียนหนองคูวิทยา 67 21 44.68% 12 25.53% 7 14.89% 7 14.89% 47
45 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 45 21 52.5% 12 30% 5 12.5% 2 5% 40
46 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 38 21 67.74% 8 25.81% 2 6.45% 0 0% 31
47 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง 45 21 60% 7 20% 2 5.71% 5 14.29% 35
48 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 78 20 32.26% 21 33.87% 18 29.03% 3 4.84% 62
49 โรงเรียนสวายพิทยาคม 40 20 57.14% 9 25.71% 6 17.14% 0 0% 35
50 โรงเรียนเคียวนำ 43 19 46.34% 12 29.27% 7 17.07% 3 7.32% 41
51 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 42 19 54.29% 7 20% 7 20% 2 5.71% 35
52 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 34 18 62.07% 5 17.24% 5 17.24% 1 3.45% 29
53 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 55 17 41.46% 14 34.15% 8 19.51% 2 4.88% 41
54 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 52 17 39.53% 13 30.23% 10 23.26% 3 6.98% 43
55 โรงเรียนบ้านโดนอาว 33 17 56.67% 9 30% 3 10% 1 3.33% 30
56 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 46 16 41.03% 11 28.21% 9 23.08% 3 7.69% 39
57 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 35 16 51.61% 4 12.9% 8 25.81% 3 9.68% 31
58 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 64 15 31.25% 21 43.75% 10 20.83% 2 4.17% 48
59 โรงเรียนราษีไศล 51 15 75% 3 15% 1 5% 1 5% 20
60 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 42 14 42.42% 11 33.33% 5 15.15% 3 9.09% 33
61 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 31 14 53.85% 7 26.92% 4 15.38% 1 3.85% 26
62 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 26 13 54.17% 5 20.83% 4 16.67% 2 8.33% 24
63 โรงเรียนมารีวิทยา 24 13 59.09% 4 18.18% 2 9.09% 3 13.64% 22
64 โรงเรียนน้ำคำวิทยา 45 12 30% 14 35% 12 30% 2 5% 40
65 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 59 12 42.86% 10 35.71% 5 17.86% 1 3.57% 28
66 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 40 11 33.33% 11 33.33% 7 21.21% 4 12.12% 33
67 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 28 10 43.48% 8 34.78% 2 8.7% 3 13.04% 23
68 โรงเรียนดงรักวิทยา 24 10 41.67% 4 16.67% 6 25% 4 16.67% 24
69 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 32 9 36% 10 40% 5 20% 1 4% 25
70 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 39 9 37.5% 8 33.33% 3 12.5% 4 16.67% 24
71 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 23 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 2 11.11% 18
72 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
73 โรงเรียนบ้านตาอุด 13 9 75% 0 0% 2 16.67% 1 8.33% 12
74 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 27 8 44.44% 3 16.67% 4 22.22% 3 16.67% 18
75 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 16 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
76 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 25 6 31.58% 7 36.84% 4 21.05% 2 10.53% 19
77 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 18 6 35.29% 5 29.41% 4 23.53% 2 11.76% 17
78 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
79 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 18 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
80 โรงเรียนวัดจันทาราม 11 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
81 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 8 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
83 โรงเรียนเกียรติแก้ววิทยา 13 3 23.08% 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 13
84 โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนไตรมิตร 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
87 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 10 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 15 1 9.09% 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 11
90 โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
91 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 9 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
93 โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม 5 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนมานิตวิทยา 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
95 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 12 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
96 โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]