หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 690 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป จะเริ่มแข่งขันในระดับมัธยมต้น และต่อด้วยมัธยมปลาย จะทำการแข่งขันให้เสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
2 691 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป จะเริ่มแข่งขันในระดับมัธยมต้น และต่อด้วยมัธยมปลาย จะทำการแข่งขันให้เสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
3 692 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้องเกษตร ชั้น 1 ห้อง ห้องเกษตร 1 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป จะเริ่มแข่งขันในระดับมัธยมต้น และต่อด้วยมัธยมปลาย จะทำการแข่งขันให้เสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
4 693 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้องเกษตร ชั้น 1 ห้อง ห้องเกษตร 1 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป จะเริ่มแข่งขันในระดับมัธยมต้น และต่อด้วยมัธยมปลาย จะทำการแข่งขันให้เสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
5 694 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้องอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป จะเริ่มแข่งขันในระดับมัธยมต้น และต่อด้วยมัธยมปลาย จะทำการแข่งขันให้เสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
6 695 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้องอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป จะเริ่มแข่งขันในระดับมัธยมต้น และต่อด้วยมัธยมปลาย จะทำการแข่งขันให้เสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
7 696 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้องคหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องคหกรรม 1 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป จะเริ่มแข่งขันในระดับมัธยมต้น และต่อด้วยมัธยมปลาย จะทำการแข่งขันให้เสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
8 697 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้องคหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องคหกรรม 1 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป จะเริ่มแข่งขันในระดับมัธยมต้น และต่อด้วยมัธยมปลาย จะทำการแข่งขันให้เสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
9 698 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ชั้น 1 ห้อง หอประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป จะทำการแข่งขันให้เสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]