หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 513-514 1 ต.ค. 2559 09.00-11.00 ลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 511-512 1 ต.ค. 2559 09.00-11.00 ลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ KR STAR (โดม) 1 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น. ***ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโต๊ะมาเอง
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ KR STAR (โดม) 1 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น. ***ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโต๊ะมาเอง
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง K.R.ICT. 1 ต.ค. 2559 09.00-11.30 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น. ***ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง 1.แฟลชไดร์ฟเปล่า 2.เมาส์แบบสายUSB 3.แป้นพิมพ์แบบสายUSB
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 311 1 ต.ค. 2559 09.00-11.30 ลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น. ***ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง 1.แฟลชไดร์ฟเปล่า 2.เมาส์แบบสายUSB 3.แป้นพิมพ์แบบสายUSB
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ ชั้น 2 1 ต.ค. 2559 09.00-10.00 ลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ ชั้น 2 1 ต.ค. 2559 09.00-10.00 ลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]