ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.34 ทอง 7  
8 โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน