ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านตรวจ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน