ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62.5 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน