ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68.66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน