ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.8 ทอง 4  
6 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.5 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน