ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.3 ทอง 5  
6 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสะเดา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.6 เงิน 9  
11 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67.3 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
13 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน