ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.66 ทอง 6  
8 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน