ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.99 เงิน 5  
6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69.63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน