ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.66 ทอง 8  
10 โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.66 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านสะเดา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.66 ทอง 11  
13 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน