ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67.75 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62.5 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
13 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน