ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านสะเดา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 58 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน