ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
6 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนบ้านรุน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านสะเดา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน