ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 56.25 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน