ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน