ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน