ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตรวจ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน