ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธาตุศรีนคร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72 เงิน 4  
6 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
8 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
9 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน