ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองอียอวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
11 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
12 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน