ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองอียอวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนธาตุศรีนคร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน